Merħba

Merħba fis-sit uffiċjali tal-parroċċa ta’ San Sebastjan ġewwa Ħal Qormi. Jalla dan is-sit jgħinek tiskopri aktar il-ġid ta’ din il-komunità u tikber aktar fl-għarfien tal-Mulej u tal-imħabba tiegħu li qed jagħtihielek b’ħafna modi l-ħin kollu. Il-paċi miegħek u l-barka tal-Mulej dejjem fuqek.

June 19, 2021

June 19, 2021

Quddiesa tat-Tnax-il Ħadd ta' Żmien ta' Matul is-Sena fl-okkażjoni ta' Jum il-Missier mill-Knisja Arċipretali ta' San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.

June 19, 2021

Il-Kor taż-Żgħażagħ tal-Parroċċa matul dan is-sajf qiegħed jagħtik din l-opportunità...titħajjar? Nieħdu gost li tkun magħna!

June 19, 2021

Ħu din bħala stedina mingħand il-Mulej. Ejja int u ħajjar lill-oħrajn.

June 18, 2021

Illum il-Ġimgħa, Adorazzjoni quddiem Ġesu' Ewkaristija li ser tkun animata mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Niltaqgħu...