Merħba

Merħba fis-sit uffiċjali tal-parroċċa ta’ San Sebastjan ġewwa Ħal Qormi. Jalla dan is-sit jgħinek tiskopri aktar il-ġid ta’ din il-komunità u tikber aktar fl-għarfien tal-Mulej u tal-imħabba tiegħu li qed jagħtihielek b’ħafna modi l-ħin kollu. Il-paċi miegħek u l-barka tal-Mulej dejjem fuqek.

July 28, 2021

Illum nifirħu u nawguraw lir-Rev. Dr. Carl-Mario Sultana li qiegħed jiċċelebra d-19-il anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.

Filwaqt li nirringrazzjawh għas-servizz siewi li ... See more

July 27, 2021

QUDDIES TFAL - NGHINU LIL XULXIN KIF JGHALLIMNA GESU!

July 26, 2021

"Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla." - Mt 4:4

Illejla nkomplu flimkien din il-mixja...niltaqgħu!

July 25, 2021

Quddiesa tas-Sbatax-il Ħadd ta' Żmien ta' Matul is-Sena fl-okkażjoni ta' Jum in-Nanniet mill-Knisja Arċipretali ta' San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.

July 25, 2021

Quddiesa tas-Sbatax-il Ħadd ta' Żmien ta' Matul is-Sena fl-okkażjoni ta' Jum in-Nanniet mill-Knisja Arċipretali ta' San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.