Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-Ftuħ:
Tnejn: 9.00am – 10.30am u 5:00pm – 6:30pm

Erbgħa: 9.00am – 10.30am u 5:00pm – 6:30pm

Ġimgħa: 9.00am – 10.30am u 5:00pm – 6:30pm

Indirizz:
118, Ufficcju Parrokkjali,
Triq San Bartilmew,
Ħal Qormi QRM 2184

Numru tat-Telefon:
2148 6350

Email:
[email protected]