Paġna ta’ Facebook

Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi3 hours ago
AVVIŻ

Il-biljetti rebbieħa tal-lotterija li saret fil-weekend ta' bejn il-21 u t-22 ta' Jannar huma (1) SERIE 9142 033 (isfar), (2) SERIE HIJK 072 (roża) u (3) SERIE HIJK 087 (roża).

Ir-rebbieħa jistgħu jiġbru r-rigali tagħhom mis-sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-ftuħ.
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi4 hours ago
Ilbieraħ fil-Parroċċa tagħna kellna l-grazzja li grupp ta' disat itfal Pakistani li huma parti mill-komunità tagħna rċivew l-Ewwel Tqarbina wara li matul il-ġimgħa l-oħra għamlu l-Ewwel Qrara.

Fl-aħħar żmien, dawn it-tfal kienu qed jiġu ffurmati fil-fidi nisanija mill-Parroċċa bl-għajnuna volontarja tas-Sinjura Joan Mercieca flimkien mas-saċerdoti tal-Parroċċa.

Filwaqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom f'din l-okkażjoni sabiħa, inkomplu nitolbu lil Alla sabiex dawn it-tfal iħossu dejjem fihom ix-xewqa li jibqgħu viċin ta' Ġesù permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija.

---------

Yesterday in our Parish we had the grace that a group of nine Pakistani children who are part of our community received their First Holy Communion after making their First Confession during the last week.

Recently, these children were being formed in the Christian faith by the Parish with the voluntary help of Mrs. Joan Mercieca together with the priests of the Parish.

While we rejoice with them and their families on this beautiful occasion, we continue to pray to God so that these children always feel in them the desire to stay close to Jesus through the sacrament of the Eucharist.
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi8 hours ago
"Intom id-dawl tad-dinja." - Mt 5, 14

Illejla niltaqgħu flimkien għal Nofs Siegħa mal-Kelma!
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi1 day ago
Il-Quddiesa tat-tfal...kull nhar ta' Ħadd fid-9:30am!
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi1 day ago
Mill-Quddiesa tat-tfal tal-lum...He is the king!!
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi2 days ago
L-EWWEL PARTI TAT-TBERIK TAL-FAMILJI

F'isem is-saċerdoti nixtiequ nirringrazzjawkom bil-quddiem talli tagħtuna ċans nidħlu fil-familji tagħkom biex niltaqgħu magħkom!