Paġna ta’ Facebook

Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi11 hours ago
Bħalissa l-Knisja f’Malta u dik madwar id-Dinja tinsab f’mixja biex tisma’ d-diversi esperjenzi u ideat tan-nies, sabiex tirrifletti u tifhem kif tista’ tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelju llum.

Inti tista’ tagħti s-sehem tiegħek f’dan id-djalogu billi żżur knisja.mt/sinodu jew billi tibgħat email fuq sinodu@maltadiocese.org.
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi24 hours ago
Bħala Parroċċa llum infakkru l-11-il anniversarju mill-ftuħ tal-Knisja ż-Żgħira waqt Quddiesa ċċelebrata minn Mons. Dun Vinċenz Deguara f'din l-istess Knisja. Dan wara li saru xogħlijiet ta' restawr fuq il-bini tagħha minħabba li għamlet tul ta' żmien magħluqa u b'hekk setgħet terġa' tibda tintuża bħala l-Knisja tal-adorazzjoni Ewkaristika.

Inkomplu nitolbu sabiex minn din il-Knisja jkompli jitferrxu aktar grazzji li Ġesù moħbi fis-Sagrament tal-Ewkaristija ma jehda qatt jagħtina!

(Infakkru li llum, fis-Solennità tal-Qalb ta' Ġesù, il-Knisja ż-Żgħira tkun miftuħa għal adorazzjoni Ewkaristika sal-11:30am biex imbagħad nitolbu t-talba tar-Rużarju u nirċievu l-Barka Sagramentali)
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi1 day ago
Għada ninġabru bħala komunità ta' fidi ħalli lkoll flimkien niċċelebraw il-kobor ta' din l-imħabba divina ħierġa minn Qalb ħanina li tagħder u taħfer!
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi2 days ago
F'dawn il-jiem ġiet imnaddfa sfera antika tal-fidda li tintuża f'dawn il-festi Ewkaristiċi fil-Knisja ż-Żgħira minn Tarcisio Cassar Gold-Silver Manufacturer and Restoration.

📷 Charles Saliba
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi posted a video to the playlist Sena Vokazzjonali 2022.3 days ago
Il-Parroċċa tagħna qed tiddedika din is-sena għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Waħda mill-inizjattivi hija li ta' kull xahar, permezz ta' filmat fuq il-midja soċjali, niltaqgħu ma' saċerdot jew reliġjuż/a sabiex jaqsmu magħna l-esperjenza tal-vokazzjoni tagħhom u naraw kif din tista' wkoll tkun ta' dawl għal oħrajn biex jagħrfuha.

Carl-Mario Sultana