Paġna ta’ Facebook

Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi13 hours ago
Baqa' l-aħħar ftit postijiet!

Infakkru li din l-attività hija miftuħa għall-familja kollha u għalhekk napprezzaw jekk tħallu din id-data libera sabiex filwaqt li nieħdu gost flimkien inkunu wkoll qed ngħinu lill-Parroċċa fil-proġetti li qegħdin nagħmlu.

Għal aktar dettalji tistgħu tagħmlu kuntatt mal-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-ftuħ jew fuq in-numru ta' kuntatt li jidher aktar 'l isfel sa mhux aktar tard minn nhar il-Ħamis li ġej.

Narawkom!
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi1 day ago
AVVIŻ

It-tliet biljetti rebbieħa tal-lotterija li saret fil-weekend ta' bejn it-23 u l-24 ta' Settembru huma SERIE ABC 114 (blu), SERIE ABC 40 (roża) u SERIE ABC 118 (roża).

Ir-rebbieħa jistgħu jiġbru r-rigali tagħhom mis-sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi added a new photo.1 day ago
Kemm hi ħaġa sabiħa li fix-xahar għażiż ta' Ottubru, ix-xahar tal-Madonna, ninġabru flimkien bħala familja u nitolbu t-talba tar-Rużarju - it-talba li tgħaqqadna flimkien u mal-Omm tagħna tas-Sema.

Ejjew permezz ta’ din it-talba nħallu lill-Marija tressaqna lejn Binha Ġesù u tħarisna minn dak li jista' jfixxkilna biex anke l-familji tagħna jkomplu jkunu ambjent fejn fihom jispikkaw l-għaqda, il-ferħ u l-paċi.

#rużarju
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi was live.2 days ago
Quddiesa mill-Knisja Arċipretali ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.

Wara l-Quddiesa ssir in-Nofs Siegħa mal-Kelma b’riflessjoni u meditazzjoni fuq il-Kelma ta’ Alla għal nhar il-Ħadd li ġej.