Paġna ta’ Facebook

Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi was live.2 hours ago
Quddiesa ta' Radd il-Ħajr lil Alla fi tmiem il-ħidma pastorali ta' Dun Osmar Baldacchino fil-Parroċċa tagħna mill-Knisja Arċipretali ta' San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.

Filwaqt li nirringrazzjaw lil Alla miegħu għad-don tas-saċerdozju u nirringrazzjaw lilu tal-ħidma tiegħu fostna, inwegħduh it-talb tagħna fil-ħidma ġdida tiegħu.
Osmar Baldacchino
Osmar Baldacchino2 hours ago
Ftit inqas minn tliet snin ilu ġejt fil-Parroċċa San Sebastjan.
Magħkom sirt qassis u kbirt fil-fidi.
Alla tani l-grazzja li nirċievi u naqsam imħabbtU magħkom!
Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla!
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi was live.10 hours ago
Quddiesa tat-Tielet Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena mill-Knisja Arċipretali ta' San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi1 day ago
"...il-Kelma tiegħek tkun id-dawl li jkeċċi d-dlamijiet."

F'dawn il-jumejn, bħala Knisja, qed niċċelebraw Jum il-Kelma ta' Alla. Inkomplu nitolbu ħalli, bl-Ispirtu ta' Alla fuqna, nisimgħu, inxandru u ngħixu l-Kelma tiegħU.
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi
Parroċċa San Sebastjan - St Sebastian Parish - Qormi posted a video to the playlist Sena Vokazzjonali 2022.1 day ago
Il-Parroċċa tagħna qed tiddedika din is-sena għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Waħda mill-inizjattivi hija li ta' kull xahar, permezz ta' filmat fuq il-midja soċjali, niltaqgħu ma' saċerdot jew reliġjuż/a sabiex jaqsmu magħna l-esperjenza tal-vokazzjoni tagħhom u naraw kif din tista' wkoll tkun ta' dawl għal oħrajn biex jagħrfuha.

Osmar Baldacchino