Jum id-Duluri

duluriNhar il-Ġimgħa huwa Jum id-Duluri. Filgħodu l-quddies ikun bħas-soltu. Ikun hawn quddiesa fl-12.00 u mhux fin- 12.30pm bħal ma ġie mħabbar. Din tkun indirizzata lit-tfal ta’ l-Iskola Primarja.

Fil-5.30pm issir quddiesa u wara toħroġ il-Purċissjoni bl-Istatwa tad-Duluri. Il-Purċissjoni tispiċċa fuq iz-zuntier bit-talba tal-Konsagrazzjoni lil Ommna Marija u wara ssir quddiesa oħra.