Follow-Up għall-Eżerċizzi tal-Miżżewġin-2015

Nistiednukom għall-laqgħa ta’ ‘Follow-up’ għall-eżerċizzi tal-miżżewġin. Din se ssir il-Ħadd 19 ta’April fis-6:00pm sa 8.00pm fiċ-Ċentru ta’ San Bastjan,Ħal-Qormi, ngħaddu minn Triq San Bartilmew(ħdejn il-Homezone). Magħna jkun hemm Fr. Godron Refalo.
Ejjew ippreparati biex tistaqsu u tiddiskuti.