2015-05-01 – Akkademja fil-Knisja ż-Żgħira fi Tmiem ir-Restawr

2015-05-01 – Akkademja fil-Knisja ż-Żgħira fi Tmiem ir-Restawr

Restawr minn barra: dan kien proġett li sar mid-Direttorat tar-Restawr li permezz tiegħu jiġi mħares il-patrimonju Malti u tiġi wkoll msaħħa il-kultura u l-identità tal-lokal.