Sliem u Ħajja – Frar 2016

http://issuu.com/stsebastianparishqormi/docs/2016-02