Eżerċizzi għal kulħadd

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN 2

Hija okkażżjoni biex nisimgħu kelma ta’ ġid, li twassalna għal konverżjoni. Dawn huma eżerċizzi miftuħa għal kulħadd. Nagħmlu hilitna biex nattendu.