Ladies Circle-Qormi San Bastjan

Kull nhar ta' erbgħa ssir laqgha fiċ-ċentru fid-9.30 sa l-10.30am fejn ikun hemm laqgħat ta' tagħlim edukattivi, spiritwali u anke  talks fuq is-saħħa. Inħeġġukom li tattendu għal dawn il-laqghat. Nhar il- 10 ta' Diċembru ser…

Aqra Aktar

KORTEO TAL-200 SENA TAL-PESTA

Nhar it-Tnejn 15 ta’ Lulju 2013 fil-Parroċċa San Sebastjn ta’ Ħal Qormi se jsir korteo tal-ftuħ tal-festa. F’dan il-korteo jieħdu sehem il-Kunsill-Parrokkjali Pastorali flimkien mal-kummissjonijiet parrokkjali, l-għaqdiet pastorali u reliġjużi tal-parroċċa flimkien mal-Kunsill Lokali u…

Aqra Aktar

2013 – L-Ewwel Tqarbina

2013 – L-Ewwel Tqarbina

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Mejju, fit-tifkira tat-Trinità Mqaddsa, fil-quddiesa tad-9.30 am sebgħin tifel u tifla mill-Parroċċa San Sebastjan se jirċievu s-sagrament tal-ewkaristija għall-ewwel darba. Ningħaqdu magħhom u mal-familji tagħhom f’dan il-jum hekk sabiħ u…

Aqra Aktar